24-07-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de asistent manager la Biroul Registratura si Arhivare - Departament Management Logistic, cu loc de munca la SH Porțile de Fier - 08.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 08.08.2023 , ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de ASISTENT MANAGER la Biroul Registratură și Arhivare  – Departament Management Logistic - cu loc de muncă la SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ASISTENT MANAGER:

 • Asigurarea  fluxului informaţional, în dublu sens, între sucursală şi clienţii externi precum şi între compartimentele sucursalei;
 • Asigurarea activităţii de registratură a sucursalei;
 • Asigurarea activităţii de protocol.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ASISTENT MANAGER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Minim 2 ani vechime în muncă;
 • Cunoștințe privind circuitul informațional al documentelor;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleza, franceza, germana) cel puțin la nivel mediu;
 • Cunoștințe privind organizarea activității societății;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 1 an experiență în activitatea de secretariat

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de asistent manager constă în:

 • probă scrisă – pondere 70 % din nota finală;
 • interviu are o pondere de 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de asistent manager este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic în data de 09.08.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.08.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter