07-08-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externa 1 post de economist la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica-Departament Retehnologizare, cu loc de munca la SH Curtea de Arges - Executiv - 28.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 28.08.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de Economist la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges:

 • Stabileste obiective si asigura livrarea rezultatelor care au impact direct in realizarea proiectelor de retehnologizare/modernizare;
 • Asigură obtinerea autorizatiilor / avizelor / acordurilor / documentatiilor necesare pentru demararea lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice;
 • Asigură suport în perioada derulării lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice prin obținerea de autorizații / avize / documentații necesare pentru execuția sau contractarea lucrărilor;
 • Realizează urmărirea îndeplinirii tuturor obligațiilor financiare contractuale ( Garantii de buna executie) după punerea în funcțiune până la recepția finală a capacităților retehnologizate;
 • Suport de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de modernizare/retehnologizare a obiectivelor hidroenergetice prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Suport de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de modernizare/retehnologizare;
 • Participare la etapele de derulare contracte de modernizare/retehnologizare;
 • Întocmirea documentelor de decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale;
 • Managementul bugetului de venituri si cheltuieli pentru contractele de retehnologizare/modernizare echipamente, de la promovarea obiectivelor de investitii pana la receptia finala;
 • Informarea Managerului Departamentului Retehnologizare asupra activitatii desfasurate si efectuarea de informare, analizele si raportarile privind indicatorii economico-financiari.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea economica in domeniul energetic;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Excelenta intelegere a aspectelor tehnice, financiare, legislative aferente investitiilor;
 • Capacitatea de a prioritiza, dezvolta si fundamenta planurile de investii si retehnologizare /modernizare pentru  echipamentele hidroenergetice;
 • Stapanirea unei discipline profesionale specifice (financiar) sau expertiza in zona proceselor de retehnologizare (tehnic-economic-juridic) pentru dezvoltarea de proceduri si solutii competitive la nivel international, adaptate la cerintele UE in vederea reducerii emisiilor de gaze si respectarea standardelor de calitate al mediului;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel avansat;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 29.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.08.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter