26-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul Constructii Hidrotehnice - SH Portile de Fier - 22.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din din Strada I. Gh. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 22.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul Construcții Hidrotehnice - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE AGENT HIDROTEHNIC:

Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice  aferente SHEN Porţile de Fier I.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs calificare în domeniul tehnic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor, liceu;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experiență de 1 an în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în probă scrisă.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 23.11.2023 .

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Abonati-va la newsletter