05-09-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pe durată determinată de 6 luni, 1 post de inginer/economist/consilier juridic - Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. - 14.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 14.09.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Inginer/economist/ consilier juridic - Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Inginer/economist/ consilier juridic - Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Achiziția, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, de produse/ servicii/ lucrari, solicitate de compartimentele functionale din Hidroelectrica S.A., si, necesare activitatii de investiții, mentenanta și întreținere;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Inginer/economist/ consilier juridic - Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare de lunga durata economice/ tehnice (inginer)/juridice;
 • Minim 2 ani vechime in munca;
 • Cunostinte de analiza pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunostinte privind legislatia comerciala, directive UE in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet, precum si sisteme de tip ERP, CRM;
 • Cunoasterea temeinica a operarii platformei SEAP (initiere, derulare si finalizare procedure de atribuire )
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic, comercial sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si / sau management;
 • Certificat de absolvire/perfectionare a unui curs de Expert Achizitii publice;
 • Experiență specifica în domeniul achizitiilor publice de minim 2 ani;
 • Experienta in atribuirea contractelor de achizitii publice ;
 • Cunoastere limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Inginer/economist/ consilier juridic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Inginer/economist/ consilier juridic este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 15.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 13.09.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizațională.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter