28-09-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, ocupare pe perioada determinata de 3 luni, inginer la Serviciul Management Energetic Dispecerat, cu loc de munca la UHE Campulung - SH Curtea de Arges - 09.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 09.10.2023, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer, pe durata determinată de 3 luni, la Serviciul Management Energetic Dispecerat, cu loc de muncă la UHE Câmpulung, din cadrul  SH Curtea de Argeş; 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea atributiilor conform fisei postului;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice în specialitatea: energetică, hidroenergetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica;
 • Minim 5 ani experienta in activitatea de management energetic - cunoasterea temeinica a procesului de schimb de energie  cu OTS si OD;
 • Cunoaşterea activitatii de programare-ofertare a  productiei de energie electrica;
 • Cunoaşterea procesului de producere a energiei electrice si a instalaţiilor din centrale;
 • Cunoasterea reglementarilor in vigoare privind regimurile de funcţionare si retragerea/redarea in exploatare a echipamentelor;
 • Elaborarea rapoartelor de exploatare si a rapoartelor de sinteza periodice;
 • Cunoaşterea legislatiei, actelor normative si a reglementarilor specifice activitatii;
 • Cunoasterea procesului de schimb de energie cu OTS /OD;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Ofice);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Cursuri de specializare în domeniul pieţei de energie;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI :

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata. 

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 10.10.2023. 

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate, dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 06.10.2023, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter