28-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post inginer la Compartiment SSM, Mediu - Sucursala Wind, cu loc de munca la Executiv Hidroelectrica S.A. - 16.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 16.10.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de Inginer la Compartiment SSM, Mediu - Sucursala Wind, cu loc de muncă la Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer la Compartiment SSM, Mediu - Sucursala Wind, cu loc de muncă la Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului și formularea de propuneri de măsuri către Managerul Departamentului SSM și Protecția Mediului și Managerul de sucursala privind respectarea acestor obligații;
 • Participarea la identificarea, documentarea și implementarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în cadrul sucursalei;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și analiza activităților de securitate și sănătate în muncă din cadrul Sucursalei ca lucrător desemnat, în înțelesul Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul Sucursalei a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătăţii și securității lucrătorilor;
 • Identificarea, evaluarea și stabilirea instrumentelor de ținere sub control a aspectelor de mediu din cadrul Sucursalei, cu impact negativ asupra mediului;
 • Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul sucursalei a principiilor referitoare la prevenirea poluării și dezvoltarea durabilă;
 • Participarea la stabilirea și realizarea măsurilor de acțiune în caz de apariție a unei situații de urgență, cu focalizare pe posibilitatea apariției unor evenimente de mediu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Inginer la Compartiment SSM, Mediu - Sucursala Wind, cu loc de muncă la Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare cu profil tehnic/științe inginerești;
 • Curs de formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul securității și sănătății în muncă și protecția mediului;
 • Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională și sistemul de management de mediu;
 • Cunoașterea și aplicarea prevederilor de bază din domeniul situațiilor de urgență cu privire la prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, cu privire la combaterea și prevenirea poluării;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Curs specialist protecția mediului;
 • Curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel puțin 180 de ore;
 • O limbă de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • Tendinţe pe plan național și internațional în domeniul sistemelor de management de sănătate și securitate ocupațională și legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și protecției mediului.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 17.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.10.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter