27-03-2024

Anunt internship 10 posturi - Departament Furnizare

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr 176/2018 privind INTERNSHIP-UL, organizeaza selectie pentru Programele de Internship, in anul 2024:

 

  1. Programele de Internship desfasurate in anul 2024:

 

Nr. crt.

 

Departament

 

Nr. loc

 

Responsabilitatile generale

ale programului

Nr de ore si durata programului de internship

Valoarea minima a indemnizatiei  brute lunare, lei

1

Departament Furnizare

(program de internship la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamati)

10

·         Cunoașterea culturii organizaționale a Hidroelectrica;

·         Cunoașterea legislației specifice în domeniul furnizării de energie electrică inclusiv contractare, facturare, recuperare creante clienti;

·         Cunoasterea procedurilor din cadrul Departamentului Furnizare;

·         Gestionarea platformei de gestionare a reclamatiilor;

·         Operare in baza de date;

·         Operatiuni de selectie si sortare a documentelor;

·         Abilitati de comunicare in relatia cu clientii.

20 ore/saptamana

80 ore/luna

240 ore/3 luni

3.500 lei/ intern

Total pentru anul 2024 : 1 program - 10 interni in anul 2024

Durata programului de internship: [Data de inceput:dupa semnarea contractului de internship-Data finalizare program – in termen de 3 luni de la debutul programului].

 

  1. Calendarul de selectie:

 

 

Documente inscriere

·      Fisa de inscriere;

·      Adeverinta de elev/student/Diploma de calificare/studii;

·      CV, de preferat in format Europass;

·      Copie CI;

·      Diplome, certificate, atestari, etc. ( pentru activitati extracurriculare)

·      Adeverinta medicala, din care sa reiasa ca este apt de munca;

·      Declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare;

·      Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

·      Cont IBAN.

Derulare interviu selectie

04.04.2024, ora 10:00.

Anunt rezultate

05.04.2024

 

Data limita de depunere a documentelor 03.04.2024, ora 12:00. Documentele se pot depune la sediul societatii din Bucuresti (Fisa de inscriere, declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica si nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor completa la sediul societatii, in momentul depunerii celorlalte documente specificate in anunt).

Interviul de selectie INTERNI se va desfasura, dupa caz:

o sediul societatii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10 -15,  Sector 1, Bucuresti;

       o     sediul Sucursalei Hidrocentrale

       o     on-line, pe platforma ..................................

 

III. Derularea selectiei:

  1. Analiza documentelor de inscriere, efectuata de catre comisia de selectie à etapa de departajare intre candidati si premergatoare interviurilor de selectie.
  2. Organizarea si sustinerea interviurilor de selectie, pentru candidatii care au trecut de etapa de analiza a documentelor (se va alege dupa caz):

o b.1 Interviul de selectie pentru candidatii care nu aplica pentru posturile din exploatarea centralelor hidroelectrice  este derulat de o echipa de selectie formata din: coordonatorul entitatii care a solicitat programul de internship – Manager Departament Furnizare sau imputernicit, Managerul Departamentului Resurse Umane sau imputernicit, seful locului de munca – Sef Serviciu Relatii cu Clientii si Reclamatii sau un imputernicit desemnat de acesta si un reprezentant al salariatilor desemnat de Presedintele Sindicatului Hidroelectrica Hidrosind, specialist in domeniul de activitate in care se desfasoara programul de internship. Se acorda note, nota minima pentru ocuparea unui post de intern este de 8,00 (pentru TESA).

o b.2  Interviul de selectie intern pentru candidatii care aplica pentru posturile din exploatarea centralelor hidroelectrice  este derulat de o echipa de selectie formata din: coordonatorul entitatii care a solicitat programul de internship sau imputernicit, seful Serviciului/Biroului Resurse Umane, seful locului de munca sau un imputernicit desemnat de acesta si un reprezentant al salariatilor desemnat de Presedintele Sindicatului Hidroelectrica Hidrosind, specialist in domeniul de activitate in care se desfasoara programul de internship. Se acorda note, nota minima pentru recrutarea unui intern este de 7,00 (pentru muncitori) si 8 pentru maistri si ingineri.

Interviul de selectie intern, pentru categoriile b1 si b2, se desfasoara dupa 2 dimensiuni care au urmatoarea pondere in stabilirea notei:

  • Studiile si motivatia candidatului pentru programul de internship la care a aplicat (60% din nota):
    1. Diplome, participari la simpozioane, workshopuri, conferinte s.a. (35%);
    2. Realizari in cariera (preocupari pentru cercetare, stagii de formare in tara sau strainatate, calificari in domeniul respectiv s.a.) (25%);
  • Abilitati de comunicare si lucru in echipa (40% din nota): Se vor puncta abilitatile de prezentare in fata comisiei de selectie, ascultare activa, feedback, etc.

 

Candidatii vor primi rezultatul prin e-mail sau/si telefonic.

In recrutarea internilor, se va respecta principiul egalitatii de tratament prevazut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Abonati-va la newsletter