03-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inginer la Sectia Exploatare Bistra-Poiana Marului - UHE Caransebes si 1 post de Inginer la Atelier Exploatare Cerna-Belareca - UHE Caransebes - SH Hațeg - 18.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A,  Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 18.10.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare pe durata nedeterminata a urmatoarelor 2 posturi astfel:

 • 1 post de Inginer la Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului - UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 1 post de Inginer la Atelier Exploatare Cerna-Belareca - UHE Caransebeș - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de Inginer la Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului:

 • Urmărirea comportării în exploatare/operare a instalațiilor aferente Sectiei Exploatare Bistra-Poiana Marului, în vederea realizării regimurilor comandate, în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi personalului;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere de mici dimensiuni, de control instalatii si echipamente, manevre, supraveghere instalatii, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție etc);
 • Supravegherea lucrărilor de reparații, întreținere și profilaxie la instalaţiile și echipamentele din cadrul sectiei, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primite;
 • Efectueaza serviciul operativ de tura, pe post de electrician sef tura CHE Ruieni, electrician camera comanda CHE Ruieni sau electrician statie Statia 110 kV CHE Ruieni când situația o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de Inginer la Atelier Exploatare Cerna-Belareca:

 • Urmărirea comportării în exploatare/operare a instalațiilor aferente Atelierului Exploatare Cerna-Belareca, în vederea realizării regimurilor comandate, în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi personalului;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere de mici dimensiuni, de control instalatii si echipamente, manevre, supraveghere instalatii, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție etc.);
 • Supravegherea lucrărilor de reparații, întreținere și profilaxie la instalaţiile și echipamentele din cadrul sectiei, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primite;
 • Efectueaza serviciul operativ de tura, pe post de electrician sef tura CHE Raul Alb sau electrician sef tura la CHE Herculane când situația o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare;
 • Specializarea: centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ centrale, statii si retele electrice/ ingineria sistemelor electroenergetice/ energetica industriala si altele similare;
 • Grupa a V-a de autorizare, cf. ISSM-HE 01 in vigoare (dupa definitivare pe post);
 • Experiență minimum 3 ani in activitatea de exploatare sau mentenanta a echipamentelor energetice sau intr-un compartiment tehnic;
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatere, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta ecchipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesul de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislatia SSM, protectia mediului si SU in domeniu;
 • utilizarea PC (Word, Excel, AutoCad, etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri posuniversitare in domeniul de activitate si/ sau management;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE grupa IV -B; Posesor carnet de conducere autovehicule ctg.B;
 • Minimum 5 ani experiență în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizatie;
 • Cunostere o limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic,  în data de 19.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.10.2023, ora 12:00, la Sediul Central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationala/ Sucursala Hidrocentrale Hațeg sau Uzina Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207.421 sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter