27-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inspector PSI la Biroul Situatii de Urgenta - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la UHE Sibiu - 15.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de Inspector PSI la Biroul Situații de Urgență - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență -- Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la UHE Sibiu.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inspector PSI la Biroul Situații de Urgență - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență -- Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la UHE Sibiu:

 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă și formularea de propuneri de măsuri către Managerul Departamentului Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență, Șeful Biroului SU și Managerul de sucursală, privind respectarea acestor obligații;
 • Participarea la identificarea și documentarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și analiza activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă din cadrul sucursalei în conformitate cu cerinţele legale şi alte cerinţe din domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, în vigoare;
 • Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul sucursalei a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor de incendiu și riscurilor de producere a dezastrelor;
 • Organizarea și asigurarea coordonării acțiunilor și măsurilor necesare în cazul apariției situațiilor de urgență la nivelul sucursalei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inspector PSI la Biroul Situații de Urgență - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la UHE Sibiu sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare de lunga durata cu licență;
 • Curs privind cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - cu certificat obtinut sau in desfasurare (adeverinta);
 • Cel puţin 3 ani vechime în muncă;
 • Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul situațiilor de urgență;
 • Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind situațiile de urgență reglementate la nivel național și organizațional (prin sistemele de management de mediu și de sănătate și securitate ocupațională);
 • Cunoașterea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecția civilă;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi corespondenţei electronice;
 • Permis conducere auto categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul protecției civile (PC) - Curs de formare pentru inspectorii de protecție civilă de la instituțiile publice și operatorii economici;
 • Minim 2 ani experienta în domeniul situațiilor de urgență;
 • O limbă de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • Tendinţe pe plan  național și internațional în domeniul legislației privind situațiile de urgență (apărare împotriva incendiilor și protecție civilă).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Inspector PSI constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inspector PSI este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 16.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.11.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.8.

Abonati-va la newsletter