20-09-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist instalatii hidrotehnice la Captari Secundare Galceag - Sectia Exploatare Galceag si 1 post de electrician sef tura la CHE Petresti - Sectia Exploatare Sugag - SH Sebeș - 09.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 09.10.2023,  ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi:

 

 1. MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Captări secundare Galceag - Secția Exploatare Galceag - SH Sebes

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din captări secundare;
 • Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului Mașinist instalații hidrotehnice sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minimum absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje și altele similar;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, electrice, şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoasterea ITI-urilor, PE-urilor si altor reglementări de specialitate, precum si reglementări din domeniul securitatii muncii, situatiilor de urgență, asigurarea calității si protecția mediului;
 • Cunoştinţe generale de maşini electrice /motoare / transformatoare electrice (de putere / măsură), de circuite secundare (protecţii/măsură/control/automatizare);
 • Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine;
 • Cunostinte minime de utilizare a calculatorului si a echipamentelor de tip touchscreen;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro Despre noi / Guvernanta corporativă)- declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Liceu profil electromecanic;
 • Instruire specifică în domeniul energetic;
 • Experiență minim 1 an în domeniul energetic.

 

 1. 2. ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Petreşti - Sectia Exploatare Șugag - SH Sebes

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraj, statie electrică. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare,  conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului Electrician sef tura sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minimum absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;
 • Minimum 1 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro Despre noi / Guvernanta corporativă)- declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Medii (liceu/ scoala de maistri)
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Mașinist instalații hidrotehnice si Electrician sef tura constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Mașinist instalații hidrotehnice si de Electrician sef tura este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 10.10.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.10.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter