06-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Biroul Mentenanta Buzau, cu loc de munca la UHE Buzau - Serviciul Mentenanta - SH Curtea de Argeş - 25.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul societǎţii din B-dul Ion Mihalache , Nr.15-17, Etajele 10-15, Sector 1, Bucuresti,  în data de 25.09.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului  de INGINER, pe durată nedeterminatǎ,  la Biroul Mentenanţă Buzău cu loc de munca la UHE Buzău/Serviciul Mentenanţǎ , din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Planificarea si urmarirea realizarii serviciilor/lucrarilor de mentenanta la instalatiile si echipamentele aferente CHE CHEMP si MHC din cadrul Sectiei Exploatare Buzau Sud-Vrancea ,S.H. Curtea de Arges, conform procesului de mentenanta S 06-600 si a subproceselor:
 • Planificare mentenanță preventivă anuală/actualizare (SISC) (proces S01.601);
 • Planificare mentenanță preventivă pe termen scurt (1-3 luni) (proces S01.610);
 • Realizarea unei lucrări de mentenanță preventivă echipament (proces S01.630);
 • Mentenanță corectivă la echipamente și instalații (proces S01.631);
 • Planificare anuală/actualizare expertize și VTU instalații ISCIR (proces S01.680);
 • Monitorizare lunară a lucrărilor de mentenanță și a expertizelor/VTU (proces S01.690).

 

 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.    

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: superioare tehnice; profil : Energetica, , Hidroenergetic, Centrale Hidroelectrice sau similar
 • Cunoasterea instalatiilor si echipamentelor aferente centralelor hidroelectrice apartinand sucursalei;
 • Cunoaşterea prescriptiilor energetice, instructiunilor tehnice, reglementarilor legale specifice activitatii Serviciului Mentenanta;
 • Cunoștinte legislative în domeniu, planificare și organizare;
 • Cunoștințe privind soluțiile constructive si funcționale ale echipamentelor, instalațiilor si uvrajelor hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind tehnici de diagnoza si tehnologii de mentenanță;
 • Cunoștințe privind tehnica de calcul la nivel de operator.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Masterat în domeniul tehnic;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul tehnic;
 • Experienţǎ - minim 3 ani experienta in activitate tehnica sau pentru mentenanta sau exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • Viziune de ansamblu asupra activității tehnice, flexibilitate, nivel ridicat de informare privind realizările din domeniu pe plan național si internațional;
 • Să utilizeze echipamente și soft-uri specializate specifice activității.

 

DOCUMENTE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/ promovarea  în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societǎţii, pe intranet-ul societatii,prin e-mail sau telefonic în data de 26.09.2023. 

Oferta de angajare/promovare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.09.2023, ora 12:00, la Sediul Central al  Hidroelectrica-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationalǎ/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241

Abonati-va la newsletter