19-07-2023

Anunt proba practica cu recrutare internă și externă, pe perioada determinata, 1 post de masinist instalatii hidrotehnice - CHE Garleni - Sectia Exploatare Bacau - UHE Bacau - SH Bistrita - 09.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 09.08.2023 ora 10.00, proba practică cu recrutare internă şi externă, pentru ocuparea postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE, pe durată determinată, la CHE Gârleni, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la CHE Gârleni, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

- deservirea instalațiilor hidromecanice și hidrotehnice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare de manevre și /sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate, legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar * (se solicita pentru consultare*)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz)  în data de 10.08.2023. 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 08.08.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter