18-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de ȘEF TURĂ la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrita - 02.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 02.11.2023 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de ȘEF TURĂ la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF TURĂ la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Colaborează la planificarea, organizarea activității de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE, CHEMP, baraje, captări și stații electrice din cadrul secției, în scopul realizării producției de energie electrică programată pe perioada de executare a serviciului de 8 ore/zi;

- Înlocuire personal operațional (șef tură CHE Dimitrie Leonida) în perioade de CO, CM, IP și alte absențe, preluând, în acest caz, toate atribuțiile și responsabilitățile specifice din fișa postului respectiv;

- Pe lângă programul de 8 ore/zi, postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, școala de maiștri;
 • Profil: energetic, electroenergetic, electrotehnic, hidroenergetic, electric, electromecanic, electronică;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;
 • Cunoștințe privind procesul de producere a energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare de specialitate;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul energetic;
 • Autorizări: IV B ANRE;
 • Permis conducere categoria B;
 • Experiență: minim 1 an în activitatea de exploatare.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de șef tură este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 03.11.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.11.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter