21-08-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer si 3 posturi de proiectanti la Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 12.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.09.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a urmatoarelor 4 posturi de:

 • 1 post de Inginer la Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.
 • 1 post de Proiectant-Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.
 • 1 post de Proiectant - Serviciul Proiectare Electrica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.
 • 1 post de Proiectant - Serviciul Proiectare Mecanica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice; profil/specializare: constructii hidrotehnice/constructii civile, industriale si agricole;
 • Minim 2 ani experiență în domeniul constructii hidrotehnice/constructii civile;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea constructiilor civile / industriale / hidrotehnice care reprezinta obiecte in amenajarile hidroelectrice ( cladire centrala, bloc tehnic, casa de vane, etc);
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare (A1, A2, B1, D1, A7, B5, D5);
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Constructii – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice; profil/specializare: constructii hidrotehnice/constructii civile, industriale si agricole;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare in domeniul hidroenergetic;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea constructiilor civile / industriale / hidrotehnice care reprezinta obiecte in amenajarile hidroelectrice (cladire centrala, bloc tehnic, casa de vane, etc);
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare (A1, A2, B1, D1, A7, B5, D5);
 • Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Electrica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, modernizare, retehnologizare si mentenanță, pentru instalațiile tehnologice energetice din amenajarile hidroelectrice:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru lucrări noi și modernizari/retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Electrica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice; profil/specializare: electroenergetică / inginerie electrica / electrotehnică/ energetica /energetica industriala sau similare;
 • Autorizare ANRE minim gradul III A;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul energetic/hidroenergetic;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoștințe teoretice și practice privnd echipamentele și sistemele aferente părții electrice a centralelor si stațiilor electrice, generatoare electrice, transformatoare electrice, echipamente de comutație, comandă, control, protecție;
 • Cunoașterea standardelor, normativelor pentru proiectarea părții electrice din centrale si statii electrice;
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoașterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizație de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, conform Ord. ANRE nr. 99/2021, publicat in M.O. nr. 1024/27.10.2021;
 • Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Mecanica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant - Serviciul Proiectare Mecanica – Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice; profil/specializare: hidroenergetica /energetica/mecanica/masini hidraulice;
 • Minim 3 ani experiență in proiectare in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind indicatorii tehnico-economici si calculul acestora;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind calcule hidraulice si calcule energetice;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea schemelor de amenajare hidro;
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Sa fi lucrat minim 5 în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer si proiectant constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer si proiectant este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.09.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter