07-07-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de dispecer navigatie la Sectia Operare Ecluza PF I - personal operativ - SH Porțile de Fier - 08.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 08.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de DISPECER NAVIGAȚIE la Secția Operare Ecluză PF I – Personal operativ - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE DISPECER NAVIGAȚIE la Secția Operare Ecluză PF I – Personal operativ - SH Porţile de Fier:

 • Asigurarea navigaţiei prin dirijarea operativă a navelor în sectorul românesc al Dunării, între km 936  şi km 949 şi efectuarea de manevre cu echipamentele ecluzei in vederea ecluzării navelor prin Ecluza SHEN Porţile de Fier I, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de DISPECER NAVIGAȚIE la Secția Operare Ecluză PF I - Personal operativ - SH Porţile de Fier, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare sau SSD, specializările: electromecanică navală, electrotehnică navală, navigație;
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea de navigație/îmbarcat pe nave;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de la bordul navelor;
 • Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile hidromecanice;
 • Cunoștinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare în sectorul energetic;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Indeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii superioare;
 • Brevet personal navigant pentru apele interioare navigabile/maritime;
 • Curs operator radio în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară;
 • Cunoașterea unei limbi străine (engleză, rusă, germană, franceză) la nivel mediu;
 • Cunoștinte privind echipamentele și instalațiile de ecluză.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de dispecer navigație constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70 % din nota finală
 • Interviu – pondere 30 % din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru promovare/angajare în funcția de dispecer navigație este 8.

Pentru a putea fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.08.2023.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.08.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter