13-07-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebeș - 09.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBEȘ organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 09.08.2023 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durata nedeterminată a  postului  de INGINER la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebes.

Responsabilități principale:

 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a agregatelor aferente obiectivelor hidroenergetice aflate in portofoliul postului, de care este responsabil, respectiv, amenajările hidroenergetice din gestiunea Secției Exploatare Șugag: AHE Şugag, AHE Săsciori, AHE Petreşti, MHC Obrejii de Căpâlna;

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

Studii superioare tehnice;

 • Profil: electric, electroenergetic, energetic, hidroenergetic, electric, electromecanic, electrotehnic, automatizări şi altele similare;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale și despre  activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;

- Cunoștinte privind prescripțiilor energetice, normele tehnice energetice și procedurile interne ale Hidroelectrica;

- Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul energiei electrice, in domeniul gospodăririi apelor  și în domeniul achiziţiilor publice;

- Cunoştinţe de operare PC si Microsoft Office;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă)-declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate;

-Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

-Experienţă in Hidroelectrica

-Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu ;

  DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu  este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de  Inginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 10.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.08.2023, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter