25-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist instalatii hidrotehnice la Sectia Operare Gogosu - personal operativ - UHE PF II - SH Portile de Fier - 14.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 14.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Secția Operare Gogoșu – Personal operativ – UHE PF II - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE:

 

 • Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Secția Operare Gogoșu – Personal operativ – UHE PF II - SH Porţile de Fier, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele mecanice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor tehnologice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul mecanic;
 • Experiență de minim 2 ani in domeniul energetic.

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.11.2023.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter