28-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post inginer la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, cu loc de munca la UHE Sibiu - SH Sebes -17.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.  organizează la sediul societății din B-dul Ion Mihalache, nr.15-17, etajele 10-15, sector 1 București, în data de 17.10.2023, ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  postului  de INGINER la  Biroul Aplicații Industriale si Automatizari/ Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații – cu loc de muncă la UHE Sibiu -SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru Secţiile/Atelierele de exploatare şi pentru celelalte compartimente funcţionale din cadrul Secțiilor de exploatare Șugag, Gâlceag, Sediul SH Sebeș și toate entitățile organizaționale din cadrul UH Sibiu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Superioare tehnice, profil: automatizări, energetică, hidroenergetică, inginer de sistem, programator de sistem, inginer dezvoltare aplicații, calculatoare și altele similare;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Experiență minim 3 ani în domeniile: programare, informatică industrială sau SCADA sau reţele de comunicaţii sau reţele de calculatoare;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office).
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:  

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 18.10.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.10.2023, orele 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A – Departament Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizațională.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.25.81 sau 0258.806442.

Abonati-va la newsletter