25-08-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer de sistem la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Porțile de Fier - 14.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din B-dul. Ion Mihalache,  Nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 14.09.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații – Biroul Aplicații Industriale și Automatizări - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER DE SISTEM:

 • Asigurarea bunei funcționări, mentenanța, dezvoltarea și administrarea: infrastructurii informatice, a sistemelor de securitate, a sistemelor de comunicații și serviciilor generale de rețea, a sistemelor SCADA, diagnoză hidroagragate, telecontorizare, telereglaj și a sistemelor de achiziție date meteo și hidrologice, a sistemelor de telefonie, a sistemelor de alarmare-avertizare, a sistemelor de videosupraveghere și antiefractie, a echipamentelor și  aplicatiilor software specifice dispeceratelor și camerelor de comandă, a sistemelor de alimentare rezervată UPS, a sistemelor de comunicații radio/microunde și  wireless din cadrul sucursalei (sediu, CHE PFI, UHE PFII);
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER DE SISTEM sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de specialitate: Informatică, Calculatoare, Automatică și Calculatoare, Tehnologia Informației, Cibernetică, Electronică, Electronică și Telecomunicații;
 • Cunoaşterea instalaţiilor şi echipamentelor specifice în informatica industrială;
 • Cunoaşterea metodelor de interfaţare între instalaţiile industriale și sistemele de achiziţie, prelucrare a datelor şi telecomandă;
 • Cunoștințe despre: rețele de calculatoare, arhitectura calculatoarelor, protocoale de comunicații, aplicații specifice SCADA;
 • Cunoașterea sistemelor de comunicații, a echipamentelor de rețea (Switch-uri, routere, cablare Structurată,etc.);
 • Cunoașterea legislatiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiţii de dorit:

 • Master în domeniu;
 • Instruiri în domeniu;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate; alte certificări relevante în domeniul IT&C;
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP);
 • Vmware Certified Professional (VCP) x or 6.x;
 • Certified Linux Engineer (Redhat RHCE, Suse SCE, alte certificari Linux);
 • Experienţă în gestionarea proiectelor de automatică, SCADA;
 • Experiență în administrarea și configurarea rețelelor de calculatoare și a sistemelor de comunicații;
 • Experiență în administrarea și configurarea centralelor telefonice;
 • Cunoștințe de instalare, configurare, administrare centrale telefonice;
 • Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoașterea arhitecturii sistemelor de automatizare numerică.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de inginer de sistem este de 7,15

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer de sistem este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic, în data de 15.09.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.09.2023, ora 12:00, la sediul central Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la sediul SH Porțile de Fier - Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/ 303.25.81, 0252/308634 sau 0252/308608.

 

Abonati-va la newsletter