17-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de administrator aplicație, baze de date la Biroul Aplicații Industriale si Automatizări / Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații - SH Rm. Vâlcea - 14.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 14.11.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului ADMINISTRATOR APLICAȚIE, BAZE DE DATE LA BIROUL APLICATII INDUSTRIALE SI AUTOMATIZARI / SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Participarea la implementarea strategiei Serviciului Tehnologia Informației și Comunicații în informatică de proces GMS/EMS/SCADA, automatizare, telecontorizare, sisteme de alarmare (limitata la echipamentele de tip calculator, server și sisteme de comunicații);
 • Administrarea și dezvoltarea aplicațiilor SCADA;
 • Administrarea serverelor de aplicații industriale și a bazelor de date SQL;
 • Administrarea, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor industriale (SCADA, Management energetic, Curbe sarcina, Decontări pe intervale);
 • Asigurarea programelor de diagnoza și efectuarea acestora;
 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru Secțiile/Atelierele de exploatare cât și pentru celelalte compartimente funcționale din cadrul Hidroelectrica SA.;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de administrator aplicație, baze de date, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare: tehnice; economice; informatice.
 • Permis de conducere categoria B;
 • Certificat electrician echipamente electrice și energetice;
 • Experiență minim 5 ani în: administrare și implementare aplicații industriale (SCADA, Management energetic, Curbe sarcină, Decontări pe intervale) sau administrare sistem de monitorizare energie electrică în timp real sau SCADA sau rețele de comunicații sau rețele de calculatoare;
 • Cunoștințe în activitatea de exploatare, cunoștințe teoretice și practice privind implementarea aplicațiilor industriale și a sistemelor de monitorizare energie electrică în timp real;
 • Cunoștințe privind instalațiile și prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe de dezvoltare aplicații SCADA Ecava IntegraXor, SCADA Sauter;
 • Cunoștințe de administrare servere de aplicații industriale, administrare baze de date SQL, importuri / exporturi date, interogări / extragere / prelucrare;
 • Cunoștințe de administrare și implementare aplicații industriale (SCADA, Management energetic, Curbe sarcina, Decontări pe intervale);
 • Cunoștințe de administrare sistem de monitorizare energie electrică în timp real;
 • Cunoștințe de operare / administrare servere Share Point, domain controller, servere domeniu;
 • Cunoștințe de administrare firewall, politici de securitate cibernetică;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Studii: postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B de cel puțin 3 ani;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • Copie permis de conducere categoria B;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de administrator aplicație, baze de date, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de administrator aplicație, baze de date,  este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 15.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.11.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter