16-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Biroul Aplicații industriale și Automatizări - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații, cu loc de munca la UHE Caransebeș a Sucursalei Hidrocentrale Hațeg- 03.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 03.11.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Biroul Aplicații Industriale și Automatizări - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații, cu loc de muncă la UHE Caransebeș  din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Implementarea strategiei în informatica de proces SCADA și automatizări, telecontorizare, Dispecerate, sisteme de alarmare (limitata la echipamentele hardware și software);
 • Administrarea şi mentenanţa sistemelor SCADA și automatizări, a infrastructurii informatice şi de comunicaţii din zona de producere a energiei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul: Calculatoare,Tehnologia informației, Informatică, Electronică, Automatică, Telecomunicații, Inginerie electrică, Cibernetică, Informatică economică și altele similare;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice
 • Cunoştințe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştințe tehnice privind sistemele numerice de comanda și control, protecții electrice digitale și SCADA folosite în industria energetica;
 • Cunoaşterea sistemelor de operare PC şi servere;
 • Cunoaşterea rețelelor IP, VoIP și specifice SCADA;
 • Cunoașterea rețelelor de telecomunicații prin fir, FO și radio;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Autorizare ANRE- minim gradul III B;
 • Experiență în unul din domeniile: SCADA-software și hardware, comunicații, automatizări, rețele de date;
 • Cunosterea limbii engleze;
 • Permis conducere categ. B..

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 06.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.11.2023 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter