05-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician sef tura la Secţia Exploatare Arges Aval - SH Curtea de Argeş - 21.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 21.09.2023, ora 10:00 , concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea  a 2 ( douǎ) posturi  de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ pe durata nedeterminatǎ la Secţia Exploatare Argeş  Aval din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/ hidromecanice din Sectia Exploatare Arges Aval  aflate in gestiune/gestiune nemijlocitǎ;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor  de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                                        

 • Studii:minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric,electrotehnic , electromecanic , centrale statii si retele electrice si altele similare;
 • Autorizari:autorizare interna grupa a IV-a conform normelor SSM in vigoare( Dupa autorizare pe post);
 • Experienta: minim 1 an în instalatiile energetice
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Studii: absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)
 • Calificari :cursuri de perfectionare in domeniul energetic
 • Autorizare ANRE
 • Experienta 2 ani experiența în domeniul exploatării hidrocentralelor si a stațiilor electrice de medie si înaltă tensiune

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS :

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea posturilor de electrician sefi tura   constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea  în funcţia de electrician sef tura   este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 22.09.2023. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor.

Ofertele de angajare/promovare propuse concurentilor  declarati admisi la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințati următorii clasaţi în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acestia  nu îndeplinesc baremul, posturile  vor intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.09.2032, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş -Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter