06-11-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de masinist turbine la Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj - 22.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 22.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MASINIST TURBINE, pe durata nedeterminata,  la Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Executare lucrări de mica amploare neprogramate, în baza atribuțiilor de serviciu, pentru înlaturarea / remedierea deficientelor constatate;

- Executare lucrări de curățenie si întretinere curentă la punctele de lucru ;

- Participare la executarea manevrelor în instalații, conform prevederilor ISSM-HE-001 în vigoare și NTE 009/2010, ori de câte ori situația o impune, la dispoziția șefului de secție sau a sefului de CHE;

- Efectuare deplasari în interesul secției (ridicare materiale și piese de schimb de la depozite și transportul acestora la punctele de lucru,  etc.);

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii). Efectueaza serviciul operativ de tura la CHE din cadrul sectiei, preluand, in acest caz, toate atributiile si responsabilitatile specifice din fisa postului respectiv;

- Pe langa programul de 8 ore/zi, postul presupune si munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile energetice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice;
 • Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Experienta minim 2 ani in activitatea de exploatare.

         

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de masinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.11.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter