31-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi electrician instalatii baraj la Captari Secundare - Sectia Exploatare Bistra-Poiana Marului - UHE Caransebes - SH Hațeg - 16.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 16.11.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 2 (doua) posturi de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la CAPTĂRI SECUNDARE - Secția Exploatare Bistra-Poiana Marului – UHE Caransebes - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari de intretinere de nivel redus, supraveghere, verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captatilor secundare din gestiunea UHE Caransebes);

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în meseria de electrician, electromecanic sau energetician;
 • Posesor permis conducere auto-minim categ.B
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare în domeniul electromecanic;
 • Minimum 2 ani vechime in in profesia de electrician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician instalații baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg si UHE Caransebeș / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic), in data de 17.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.11.2023, ora 13:00, la sediul Uzinei Hidroelectrica Caransebes sau la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter