16-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie, cu loc de munca la UHE Caransebes - SH Hațeg - 02.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 02.11.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul Tehnic și Suport Producție, cu loc de muncă la UHE Caransebeș  din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Asigurare suport tehnic pentru:
 • desfășurărea activității de documentare în vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţa asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din cadrul UHE Caransebeș;
 • ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor pentru producerea de energie electrică și pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora, din cadrul Secțiilor de exploatare – UHE Caransebeș;
 • participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA);
 • implementarea și monitorizarea măsurilor/obligațiilor trasate în urma unui control/autorizare pe linie de gospodărire a apelor;
 • gestionarea achizitiilor de resurse specifice necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din cadrul SH Hațeg – UHE Caransebeș;
 • elaborarea și actualizarea instrucțiunilor tehnice interne de exploatare la solicitarea Secțiilor de Exploatare – UHE Caransebeș;
 • asigurare monitorizare completări/stocuri ulei turbină, acționări hidraulice și electroizolante din cadrul SH Hateg – UHE Caransebeș;
 • asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secțiile exploatare și pentru celelalte compartimente funcţionale din UHE Caransebeș
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil/specializare: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ mecanic;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştințe privind legislaţia în domeniul gospodăririi apelor și în domeniul achiziţiilor publice;
 • Cunoaşterea regulamentelor CTE în vigoare;
 • Cunoștinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ master in domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experiență minim 3 ani în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 03.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.11.2023 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter