25-07-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician statie la CHE Nehoiasu - Secţia Exploatare Buzau Nord-Prahova - UHE Buzau - SH Curtea de Argeş - 11.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 11.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STAȚIE, pe durată nedeterminatǎ, la CHE Nehoiașu/Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservirea instalațiilor din stația de 110 KV/20KV și instalațiile electrice aferente centralei;

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician stație, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic electromecanic, centrale stații și rețele electrice;
 • Autorizare internă grupa a IV-a, conform ISSM-HE 001 în vigoare (după autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor stabilite;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare profesionala in domeniul energetic;
 • Autorizare interna grupa   a V-a;
 • Autorizare ANRE;
 • Autorizare macaragiu;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician stație constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician stație este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 16.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.08.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter