18-07-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de masinist instalatii hidrotehnice la CHE Colibita/Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj- 09.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 09.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE, pe durata nedeterminata,  la CHE COLIBITA/Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE COLIBITA/Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj:

- Deservirea instalatiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente aferente postului in conditii de siguranta, in concordanta cu dispozitiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare; executare de manevre si /sau lucrari, supraveghere , verificare , control in instalatii;

 -Supravegherea şi întreţinerea captărilor secundare şi a tuturor construcţiilor aferente barajului Colibiţa (conducta de aducţiune, CVF, castel echilibru, conducta forţată).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje sau similare domeniului mecanic ;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Agent de securitate; Legator de sarcina, macaragiu;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.08.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter