09-11-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata a postului de Sef cabinet la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. - 16.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societăţii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 16.11.2023, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinată de 1 an, a unui post de șef cabinet la  Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 

Responsabilitati principale:

 • Sustinerea activitatii Presedintelui Directoratului Hidroelectrica, sprijinirea acestuia in organizarea proiectelor si in desfasurarea atributiilor sale;
 • Indeplinirea sarcinilor dispuse de Presedintele Directoratului;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de șef cabinet la  Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoştinte generale în domeniul reglementărilor economice şi sociale, a managementului societatilor comerciale si a legislatiei in domeniu;
 • Cunoştinte generale privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoştinte specifice privind cadrul legislativ de desfăşurare a activităţii în domeniul în care activează;
 • Cunoştinte privind organizarea activităţii companiei;
 • Cunoştinte avansate de utilizare PC şi de exploatare aplicaţii informatice (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Outlook);
 • Cunoştinte de limba engleză, cel puţin la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare, masterat, doctorat;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de șef cabinet va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de șef cabinet este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de  16.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 15.11.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.09 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter