10-07-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe durata determinata, a unui post de Consilier Juridic la Biroul Activitati Corporative din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A. - 19.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 19.07.2023, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata, a postului de Consilier juridic la Biroul Activitati Corporative din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Consilier juridic la Biroul Activitati Corporative din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • In principal, acordarea de consultanta juridica.
 • In secundar, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care compania relationeaza.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Consilier juridic la Biroul Activitati Corporative din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare juridice;
 • Minim 5 ani experienta in drept civil si comercial/ in drept societar/ in dreptul muncii/ in achizitii publice/ in drept bancar si financiar/ in relatii institutionale;
 • Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;
 • Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
 • Acordarea de consultanta juridica eficienta si la obiect, in conformitate cu solicitarile si informatiile primite;
 • Cunostinte de operare PC: Word, Excel;
 • Cunostinte de limba engleza – avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
 • Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Cunoasterea a doua limbi straine.

 

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazier judiciar (se prezinta doar pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de consilier juridic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de consilier juridic este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 24.07.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 18.07.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizațională.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter