28-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi inginer de sistem la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, cu loc de munca la UHE Campulung si UHE Buzau - SH Curtea de Arges -16.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul societǎţii din B-dul Ion Mihalache , Nr.15-17, Etajele 10-15, Sector 1, Bucuresti,  în data de 16.10.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea urmatoarelor 2 posturi:

 • INGINER DE SISTEM, pe durată nedeterminatǎ la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari cu loc de munca la UHE Câmpulung/ Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, din cadrul S.H. Curtea de Argeş;
 • INGINER DE SISTEM, pe durată nedeterminatǎ la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari cu loc de munca la UHE Buzău/ Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, din cadrul S.H. Curtea de Argeş;

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Implementarea strategiei Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în informatica de proces GMS/EMS/ SCADA, automatizare, telecontorizare, sisteme de alarmare (limitata la echipamentele de tip calculator, server și sisteme de comunicații);
 • Participa la asigurarea programelor de diagnoza și efectuarea acestora pentru sistemele din zona de competenta.
 • Asigurarea administrării, exploatării și mentenanței sistemelor de automatizare, SCADA, protecții numerice, instalații de monitorizare și diagnoza precum și a infrastructurii de comunicații aferente instalațiilor din zona de competenta  specifice domeniului de activitate;
 • Implementarea strategiei departamentului în zona specifica domeniului de activitate;
 • Participa la activității de urmărire a comportării în exploatare a instalațiilor de automatizare, protecție și control aferentă hidroagregatelor în perioada post garanție;
 • Participare la activitatea de intervenție la instalațiile de automatizare, monitorizare și protecții electrice aferente CHE din cadrul sucursalei/uzinei  cu ocazia unor lucrări planificate  sau accidentale;
 • Participarea la expertizarea tehnica a instalațiilor, la recepția lucrărilor de mentenanță specifice domeniului de activitate;
 • Participarea la executarea probelor de repunere în funcțiune a instalațiilor, urmărirea comportării instalațiilor pe timpul și după punerea în funcțiune conform deciziilor primite;
 • Gestionarea activităților privind monitorizarea și diagnoza instalațiilor și echipamentelor de automatizare, protecții și control din CHE;
 • Asigurarea interfeței cu personalul de specialitate al terților pentru rezolvarea problemelor tehnice pe domeniul său de activitate.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.    

 

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER DE SISTEM la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari cu loc de munca la UHE Câmpulung/ Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, din cadrul S.H. Curtea de Argeş sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: Electronică, Calculatoare, Informatica, Automatica, Energetică, Hidroenergetică, Electrotehnică, Electroenergetică, Centrale hidroelectrice și altele similare;
 • Autorizari -Conform ISSM – HE - 001, ed.0 Regulament pentru autorizare electricieni din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Cunoașterea echipamentelor și a mediilor de programare, a comunicațiilor digitale, a aplicațiilor de automatizare, protecții, monitorizare și diagnoza și  SCADA;
 • Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice în hidroenergetică specifice domeniului de activitate
 • Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile energetice și sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și comandă
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel C1
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Studii:Master în domeniul de activitate și/sau în management
 • Calificari: Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate
 • Cunoașterea arhitecturii sistemelor de automatizare numerică

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului INGINER DE SISTEM la Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari cu loc de munca la UHE Buzău/ Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii , din cadrul S.H. Curtea de Argeş sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: Electronică, Calculatoare, Informatica, Automatica, Energetică, Hidroenergetică, Electrotehnică, Electroenergetică, Centrale hidroelectrice și altele similare;
 • Autorizari -Conform ISSM – HE - 001, ed.0 Regulament pentru autorizare electricieni din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Cunoașterea echipamentelor și a mediilor de programare, a comunicațiilor digitale, a aplicațiilor de automatizare, protecții, monitorizare și diagnoza și  SCADA;
 • Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice în hidroenergetică specifice domeniului de activitate
 • Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile energetice și sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și comandă
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel C1
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Studii:Master în domeniul de activitate și/sau în management
 • Calificari: Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate
 • Cunoașterea arhitecturii sistemelor de automatizare numerică

 

 DOCUMENTE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer de sistem  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/ promovarea  în funcţia de inginer de sistem  este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societǎţii, pe intranet-ul societatii,prin e-mail sau telefonic în data de 17.10.2023. 

Ofertele de angajare/promovare propuse concurentilor  declarati admisi la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințati următorii clasaţi în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acestia  nu îndeplinesc baremul, posturile  vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.10.2023, ora 12:00, la Sediul Central al  Hidroelectrica-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationalǎ/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter