28-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post expert la Biroul Monitorizare Procese - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A. - 24.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 24.10.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de Expert la Birou Monitorizare Procese - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert la Birou Monitorizare Procese - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Dezvoltarea şi implementarea cadrului de reglementare intern necesar pentru funcţionarea optimă a activităţilor în Hidroelectrica prin administrarea documentației HP SCIM (Harta Proceselor și Sistemul de Control Intern Managerial);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Expert la Birou Monitorizare Procese - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice (diploma de inginer);
 • Certificat Manager imbunatatire procese (documentarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de management al riscului, standardele de control intern managerial conform OSGG 600/2018, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, evaluarea si raportarea sistemului de control intern managerial);
 • Certificat Specialist sau Manager sau Auditor in domeniul calitatii/ISO 9001, emis de formator acreditat RENAR;
 • Electrician autorizat ANRE gradele IVA-IVB;
 • Minim 7 ani experienta in domeniul energiei electrice;
 • Minim 4 ani experienta in descriere/ imbunatatire procese/ managementul proceselor;
 • Cunoştinţe privind managementul proceselor;
 • Cunostinte privind standardele ISO 9001, 14001, 45001, 37001;
 • Cunostinte privind OSGG 600/2018;
 • Cunostinte avansate in domeniul producerii energiei electrice;
 • Cunoaşterea modului de organizare si functionare a activitatilor din cadrul Hidroelectrica;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master/studii postuniversitare;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu (engleză).

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  25.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.10.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter