20-10-2023

Anunț concurs cu recrutare internă si externă a 2 posturi de Economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. - 13.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 13.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de Economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de Economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectarea/recuperarea creantelor datorate de catre clientii societatii pe activitatea de furnizare si trading;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de Economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunostinte economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Cunostinte limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoasterea dispozitiilor legale privind procedura de executare silita.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  14.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.11.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81

Abonati-va la newsletter