24-07-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de maşinist instalaţii hidrotehnice la Atelier Exploatare Întreţinere Captări Secundare - Exploatare Întreţinere Captări Secundare Nord Pompaj - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Valcea - 17.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 17.08.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de Maşinist instalaţii hidrotehnice la Atelier Exploatare Întreţinere Captări Secundare, Exploatare Întreţinere Captări Secundare Nord Pompaj, UHE Dorin Pavel din cadrul SH Rm Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigură exploatarea si întreținerea captărilor secundare fără pierderi de apă conform ITI Captări Secundare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare / Curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje si altele similare;
 • Cunoștințe privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor;
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare întreținere captări;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de maşinist instalaţii hidrotehnice este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 18.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.08.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter