31-08-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de agent hidrotehnic la Serviciul Constructii Hidrotehnice, cu loc de munca la UHE Bacau - SH Bistrita - 19.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 19.09.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul Construcții Hidrotehnice, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea urmăririi curente și speciale a contrucțiilor hidrotehnice la AHE Berești.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii

 • Studii gimnaziale;
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii: liceu cu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Un an experiență în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de agent hidrotehnic este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 20.09.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.09.2022, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter