17-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de mașinist instalații hidrotehnice la la Baraj Tău - Secția Exploatare Șugag – SH Sebeș - 02.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 02.11.2023,  ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de Mașinist instalații hidrotehnice la Baraj Tău - Secția Exploatare Șugag - SH Sebes.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite de la baraj Tău.
 • Zona de deservire cuprinde: grup electrogen; casă vană plană priză; casă vane goliri fund; galeria de injecţie; coronament baraj; galerie drenaj.
 • Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Munciiore suplimentare,  conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului Mașinist instalații hidrotehnice sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minimum absolvent Scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro Despre noi / Guvernanta corporativă)- declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare..

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri);
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.        

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Mașinist instalații hidrotehnice  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 03.11.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.11.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter