07-08-2023

Anunț concurs cu recrutare interna și externă 1 post de EXPERT la Compartiment Tehnic - Sucursala WIND - 18.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Wind din Str. Traian, nr. 68A, et. 6, cam. 2, Municipiul Constanta, judetul Constanta, în data de  18.09.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de Expert  - Compartiment Tehnic – Sucursala Wind.

 Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert  - Compartiment Tehnic – Sucursala Wind:

 • Asigurarea bunei functionari a instalatiilor electrice ale Centralei Electrice Eoliene (CEE);
 • Executarea de activități de întreținere cu formații de întreținere;
 • Programarea și efectuarea verificărilor profilactice;
 • Elaborarea și actualizarea unor documentații operative necesare pentru producție: SNF (Scheme normale de funcționare), Convenții de exploatare, ITI, Registru operativ de tură, Registru de defecțiuni etc);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Expert - Compartiment Tehnic -  Sucursala Wind sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice de lunga durata (inginer), profil/specializare: energetica / electroenergetica / electrica / electrotehnica /electronica/ electromecanica;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul montaj/ exploatare/ mentenanta/ dispecerizare turbine eoliene/ energie eoliana;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în centrale eoliene, activitatea de exploatare, activitatea de comandă operaţională şi management energetic, activitatea de furnizare energie electrică, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, activitatea de analiza incidentelor;
 • Cunoasterea reglementarilor ANRE si a mecanismelor de functionare a Pietei Angro de Energie Electrica si servicii tehnologice de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate;
 • Cunoastere decizii si ordine ANRE;
 • Cunoasterea de PLC (Controller Logic Programabil), retea IT (Tehnologii informatice) si de asamblare de programare;
 • Utilizator experimentat de aplicatii IT (Tehnologii informatice), cum ar fi Microsoft Office, sisteme de Operare&Mentenanta, etc;
 • Cunoasterea limbii engleze (nivel de comunicare);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-  Studii postuniversitare, master în domeniul de activitate;

-  Cursuri de specializare in domeniul de activitate;

-  ANRE IVB.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 19.09.2023.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.09.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter