07-08-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externă 1 post de Inginer de sistem la Serv. Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH WIND - 05.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 05.09.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la Sucursala WIND.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la Sucursala WIND:

 • Instaleaza si intretine infrastructura si echipamentele retelei locale de calculatoare si telefonie din executiv;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la Sucursala WIND sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare tehnice (diploma de inginer);
 • Minim 2 ani experienta în domeniul IT;
 • Cunoasterea sistemelor de operare folosite;
 • Cunoasterea caracteristicilor echipamentelor din dotare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana).

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer de sistem este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 05.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.09.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter