06-10-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pe durată det. de 6 luni, 1 post de Expert - Serv. Guvernanta Corporativa, Administrare Participatii si M&A–Dep. Strategie, Diversif. Afaceri si Rel. cu Investitorii-Executiv Hidroelectrica S.A. - 19.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 19.10.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Expert la Serviciul Guvernanta Corporativa, Administrare Participatii si M&A – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Expert la Serviciul Guvernanta Corporativa, Administrare Participatii si M&A – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Analiza din punct de vedere financiar a unor ţinte de achiziţii și/sau a unor investiții care pot aduce un avantaj competitiv companiei, fundamentarea oportunităților, realizarea de modele financiare și de rapoarte de evaluare financiară, respectiv asistență în derularea procesului de M&A până la finalizarea tranzacției și ulterior, în faza de integrare a noilor achiziții în cadrul companiei. Asistență în elaborarea de modele financiare necesare elaborarii strategiei de investiții a companiei și a planului de afacere anual;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Expert la Serviciul Guvernanta Corporativa, Administrare Participatii si M&A – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                      

 • Studii superioare de specialitate economice sau tehnice, cu diplomă de licență;
 • Membru ANEVAR;
 • Experiență în muncă de minimum 5 ani;
 • Minimum 3 ani experienţă profesională în evaluare si modelare financiara, pe o poziție similară;
 • Derularea a cel puțin 2 proiecte de evaluare si modelare financiara in domeniul energetic, din care cel putin unul pentru scop de M&A;
 • Cunoașterea pieței de energie și a reglementărilor în domeniul energiei electrice;
 • Cunoașterea pieței de M&A și a mecanismelor financiare utilizate in cadrul unei tranzactii;
 • Cunoștințe aprofundate de modelare financiară;
 • Cunostințe aprofundate de analiză financiară și analiză de profitabilitate;
 • Cunoștințe aprofundate în domeniul evaluării întreprinderii;
 • Buna ințelegere a aspectelor de business;
 • Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • MBA constituie un avantaj;
 • Master/ Studii postuniversitare în domeniul economic;
 • Diploma CFA/Diploma ACCA;
 • Experiență în alt domeniu financiar relevant;
 • Derularea a cel puțin 3 proiecte de evaluare si modelare financiara in tranzactii M&A sau finantari de proiecte in domeniul energetic, inclusiv prezentarea de recomandări de la angajatori privind rezultatele obținute în aceste proiecte ca expert financiar/evaluator;
 • Participarea în proiecte de PPA, fuziune, elaborare de planurilor de afaceri și/sau de evaluare și modelare financiară;
 • Cunoașterea unor programe aprofundate de analiză financiară și/sau modelare financiară.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 20.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 18.10.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81

Abonati-va la newsletter