19-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de inginer la Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung și unul la Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung - SH Curtea de Argeş - 13.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 13.11.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi de INGINER, pe durată nedeterminatǎ, unul la Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung și unul la Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung, din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE, CHEmp-MHC, baraje, captari si statii electrice din cadrul sectiei, în scopul realizării producției de energie electrică programată.

Posturile presupun munca ocazională în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica sau similare;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;
 • Autorizare grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare*;
 • Minim 2 ani experienta profesionala în specialitatea : electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica sau similare;

Cunoştinţe privind :

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Masterat în domeniul tehnic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Permis auto categoria B;
 • Grad de autorizare ANRE IVB;
 • Minim 5 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 14.11.2023.

Ofertele de angajare propuse concurenților declarați admiși la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceștia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

 

Abonati-va la newsletter