15-11-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata a postului de asistent membru directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. - 23.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 23.11.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a postului de Asistent Membru Directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Asistent Membru Directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Sustinerea activitatii Presedintelui Directoratului Hidroelectrica, sprijinirea acestuia in organizarea proiectelor si in desfasurarea atributiilor sale;
 • Indeplinirea sarcinilor dispuse de Presedintele Directoratului Hidroelectrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Asistent Membru Directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 • Cunoştinţe generale privind comunicarea în diferite culturi;
 • Cunoştinţe generale privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoştinţe generale privind cadrul legislativ de desfăşurare a activităţii în domeniul în care activează;
 • Cunoştinţe temeinice în domeniul în care activează;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC şi de exploatare aplicaţii informatice (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Asistent Membru Directorat va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia Asistent Membru Directorat este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 23.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 22.11.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizațională.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter