06-10-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 2 posturi de Inginer la Serviciul Control Managerial Intern - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A. - 25.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 25.10.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de Inginer la Serviciul Control Managerial Intern - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea a 2 posturi de Inginer la Serviciul Control Managerial Intern - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Controlul si Raportarea modului de functionare a Sistemului de management Hidroelectrica, asa cum este definit prin M01.001 F2 Politica Hidroelectrica, M01.001 F3 Regulament Sistem de management Hidroelectrica, M02.001 F1 Regulament HP SCIM Hidroelectrica, M02.001 F2 Regulament documentare proces si M02.001 F3V4 Regulament neconformitati;
 • Asigurarea intretinerii / dezvoltarii Sistemului de management Hidroelectrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de Inginer la Serviciul Control Managerial Intern - Departament Control Intern si Monitorizare Procese - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice (inginer);
 • Minim 2 ani vechime in munca;

- Cunostinte privind procesele si activitatile ce se desfasoara in cadrul companiei;

- Cunoasterea legislatiei si reglementarilor specifice activitatii companiei; 

- Cunoasterea structurii organizatorice a Executivului si a sucursalelor societatii;             

 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master in domeniu de activitate, cursuri postuniversitare in diomeniul de activitate;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul de activitate.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  26.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.10.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter