02-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de mașinist turbine la CHE Slatina / Secția Exploatare Slatina/UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 17.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 17.10.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de MASINIST TURBINE LA CHE SLATINA/ SECTIA EXPLOATARE SLATINA/ UHE SLATINA DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservește instalațiile energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) din CHE SLATINA, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent de școală profesională.
 • Calificare/Curs de calificare în meseria mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje si altele similare;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri)/ superioare de specialitate
 • Curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;
 • Minim 2 ani experiență in profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar (se prezinta doar pentru consultare);
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 18.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.10.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter