05-10-2022

Invitatie de participare la ofertare – vanzare deseuri

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. cu sediul în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7426/2000 și C.U.I. RO13267213, prin Sucursalele de Hidrocentrale:

Oferă în vederea vânzării deșeuri metalice feroase și neferoase și deșeuri nemetalice

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (B.R.M.) cu sediul în Bucureşti, Str. Buzești nr.82-94, etaj 7, sector 1, în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de etapa finală electronică a stabilirii preţului, prin intermediul platformei www.disponibil.ro.

Toate documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 17.10.2022, ora 11,00.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul B.R.M., telefon 021/317.47.45 sau la fax 021/317.28.78. Persoana de contact: Irina Plachide, irina.plachide@brm.ro telefon :  021/317.47.45.

Abonati-va la newsletter