30-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna și externă 1 ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE BĂICULEŞTI si 1 ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE MĂNICEŞTI/CHE Baiculeşti-CHE Maniceşti/Secţia Exploatare Argeş Aval-SH Curtea de Argeş-18.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 18.01.2022, ora 10:00 , concurs cu recrutare interna şi externa pentru ocuparea a 2(doua) posturi de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE pe durata nedeterminata la punctele  de lucru CHE Baiculeşti şi CHE Maniceşti /CHE Baiculeşti-CHE Maniceşti/ Secţia Exploatare Argeş Aval - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/hidromecanice CHE Baiculeşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita

-executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/hidromecanice CHE Maniceşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita

-asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii:minim absolvent scoală profesională;
 • Calificare domeniul electric/ electrotehnic profil: electrician, electronist, automatizari, electromecanic
 • Autorizare Grupa a II-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizarea pe post);*
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM,Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condițiile de dorit:  

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri) /superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizare-minimum ANRE II A, II B; Agent de securitate;

-  Experienta-minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazierul judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea posturilor  de electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician servicii interne este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 19.01.2022. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Ofertele de angajare/promovare propuse concurenţilor declaraţi  admişi la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințaţi următorii clasaţi în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceştia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.01.2022, ora 12:00 la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter