04-01-2021

Anunt proba practica recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata a postului de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj si MHC Maru - SH Hateg - 14.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 14.01.2021 ora 10:00, proba practica cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinata pe durata suspendarii CIM al titularului, a postului de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj si MHC Maru - Sectia Exploatare Bistra-Poiana-Marului – UHE Caransebes  – SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școala profesionala;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, energetic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 1 an in profesia de electromecanic sau energetician;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg si UHE Caransebes, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 15.01.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 13.01.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter