20-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu si 1 post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj - 07.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 07.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de electrician șef tură la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj;
 • un post de electrician instalații baraj la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj.

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Experiență în funcția de electrician, activitate desfășurată în exploatarea centralelor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a;

 - Minimum ANRE IIA, IIB;   

 - ISCRIR - autorizare macarale, poduri, electropalane.

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, stații și rețele electrice;

- Experiență în funcția de electrician șef tură, activitate desfășurată în exploatarea centralelor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, PM și SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor;

- Cunoștințe minime în utilizarea calculatoarelor;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Grupa autorizare ANRE IIA, IIB;   

 - Autorizare ISCRIR: macaragiu (pod rulant, macarele portal-capra, electropalane);

 - Agent de securitate.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar (pentru postul de electrician instalații baraj)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură și electrician instalații baraj constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician șef tură și electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

  

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 06.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter