21-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE PF II - SH Portile de Fier - 06.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 06.04.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea  postului de CONDUCĂTOR AUTO, pe durata nedeterminată, la  Serviciul Administrarea Patrimoniului – cu loc de muncă la UHE PF II din cadrul S.H. Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE CONDUCĂTOR AUTO:

 • Asigurarea transportului de persoane, în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei;
 • Asigurarea transportului de marfuri, în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de CONDUCĂTOR AUTO, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Conducător auto cu permis de conducere categoriile B, C, BE, CE;
 • Experiență de minim 5 ani pe postul de conducător auto;
 • Cunoașterea legislației rutiere în vigoare;Cunoștințe privind întreținerea și exploatarea autovehiculelor;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări în domeniu;
 • Cunoştinte privind activitatea de SSM şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii cu profil auto;
 • Calificare ca electromecanic auto;
 • Atestat pregătire profesională pentru transport persoane și marfă;
 • Cunoștințe de mecanică auto.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducător auto constă în probă scrisă  și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de conducător auto este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 07.04.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.04.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter