23-08-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocupare pe perioada determinata de 1 an - 1 post de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect, cu loc de munca la SH Cluj - Executiv Hidroelectrica - 06.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.09.2022, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, a postului de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj:

 • Asigurarea realizarii obiectivelor proiectului/ proiectelor atribuit(e) titularului postului prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica, asa cum sunt acestea agreate cu proprietarul/(ii) proiectului/ proiectelor si in conformitate cu versiunea actualizata a planurilor de management de proiect agreate cu proprietarul proiectului ;
 • Conducerea echipei/ echipelor de proiect și a colaboratorilor proiectului/ proiectelor atribuit(e) prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului/proiectelor agreate cu proprietarul proiectului.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare;
 • Cel putin 70 de ore de training (pregatire profesionala) in management de proiect realizate cu furnizori de servicii educationale in management de proiect, dovedite prin inregistari ce iau forma certificatelor si a suplimentelor acestora, acolo unde este aplicabil;
 • Experienta generala (vechimea in munca): cel putin 6 ani;
 • Experienta specifica (vechimea in domeniul managementului de proiect), conditii cumulative: cel putin 3 ani si cel putin un proiect atribuit la momentul numirii pe post – dovedit prin inregistrari referitoare la atribuirea proiectului (decizie de numire, document de atribuire a proiectului sau similar);
 • Competente de management de proiect:
 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
 1. cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 4 puncte din maxim 5 puncte
 2. experienta - cel putin un nivel/valoare prag de 3 puncte din maxim 5 puncte
 • Nivelurile/pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor – criterii si metode” pentru competentele de management de proiect.
 • Cunoastere (familiaritate cu)  conceptul   de companie orientata pe proiecte
 • Cunoastere (familiar cu) produse/servicii Hidroelectrica
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Certificare profesionala obtinuta in  managementul proiectului, cel putin la Nivelul C – IMPA sau PMP – PMI, sau echivalent in baza standardelor profesionale internationale in management de proiect;
 • In plus fata de experienta in ani, cel putin  un proiect implementat si acceptat de proprietarul proiectului, demonstrat prin Raport de incheiere a proiectului aprobat de proprietarul proiectului;
 • Competente de management de proiect;
 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
 1. cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 5 puncte din maxim 5 puncte
 2. experienta - cel putin un nivel/valoare prag de 4 puncte din maxim 5 puncte
 • Nivelurile/pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor- criterii si metode” pentru competentele de management de proiect.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Manager proiect va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Manager proiect este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 07.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.09.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter