08-01-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna, pe durată determinată de 6 luni - 1 post de inginer la Departamentul Proiectare, cu loc de munca la SH Bistrita - 16.01.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 16.01.2020, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de inginer la Departamentul Proiectare, cu loc de munca la SH Bistrita.

 

Responsabilitati principale:

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de modernizare, retehnologizare si mentenanta, pentru constructiile hidrotehnice din amenajarile hidroelectrice:

-Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;

-Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;

-Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

-Colaborare la executia si implementarea in bune conditii a proiectului de retehnologizare a CHE Stejaru pe domeniul de specialitate;

-Asigurarea documentarii pentru toate documentatiile de proiectare ce vor fi intocmite de Departamentul Proiectare pentru S.H. Bistrita, precum si a interfetei intre S.H. Bistrita si Departamentul Proiectare.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer la Departamentul Proiectare, cu loc de munca la SH Bistrita sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare tehnice, profil/ specializare: inginerie electrică/ electrotehnică/ automatizări sau similare;

- Minim 3 ani vechime in munca;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea automatizarii sistemelor de comanda, control si protectii ale instalatiilor aferente obiectelor din amenajarile hidroenergetice noi , integrare in SCADA a sistemelor existente in cazul retehnologizarii/ modernizarii ;

- Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect și cunoștințe de desen tehnic;

- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Atestat de verificator de proiecte conform Ord. ANRE nr. 11/2013, publicat in M.O. nr. 152/21.03.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin Ord. ANRE nr. 116/2016, publicat in M.O. nr. 9/05.01.2017;

- Minim 3 ani experiență în domeniul automatizarilor industriale;

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 20.01.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.01.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la sediul SH Bistrita - Biroul Resurse Umane si Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter