04-02-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 operator CHE-mp/MHC la CHE-mp Bistrita Prislop - Sectia Exploatare Valcea Sud - SH Râmnicu Vâlcea-22.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 22.02.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de OPERATOR CHE-mp/MHC LA CHE-mp BISTRITA PRISLOP /SECTIA EXPLOATARE VALCEA SUD - SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Supravegherea permanentă a instalațiilor, controlul curent în instalații, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de întreținere în instalațiile CHE-mp (curente periodice, curente neprogramate, lucrări de intervenție accidentala);

 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de operator CHE-mp/ MHC, sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de scoală profesională;

- Calificare / Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetic, hidroenergetic;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

 - Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

 - Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;

 - Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

 - Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;
 • Cazier judiciar. 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de operator CHE-mp/ MHC constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postului de operator CHE-mp/ MHC este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 23.02.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.02.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter